‘Quand le Ciel Bas et Lourd’ van David Lamelas: Naar een duurzame reconstructie en verplaatsing van het kunstwerk

In het kader van de renovatiewerken van het KMSKA (het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) werd vandaag het werk Quand le Ciel Bas et Lourd van David Lamelas ontmanteld. De afbraak van dit groots kunstwerk, oorspronkelijk opgebouwd in 1992 in de tuin bij het KMSKA als onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling America, Bride of the Sun. 500 years Latin America and the Low Countries, laat ons niet koud. In die mate dat we met een zelfde toewijding en enthousiasme naar een toekomstige herlocatie en reconstructie toewerken.

Samen met David Lamelas werkt team M HKA aan een duurzame toekomst voor het werk, een die de continuïteit van zijn materialen waarborgt en doelt op een constante actieve context voor het werk en herlocatie in hetzelfde park, in dichte nabijheid van de voormalige White Wide Space Gallery. Als deel van het proces en in overleg met de kunstenaar, kiezen we ervoor het werk opnieuw op te bouwen, dit in plaats van een restoratie van het huidige werk (uit de preproductiefase bleek dat deze aanpak een hogere kwaliteit en levensduur van het werk garandeert – met de huidige slechte conditie van het werk in gedachte – terwijl het ook de minder kostelijke piste is).

Afgelopen weken hebben we een uitgebreide technische documentatie (denk aan fotografie, plannen en driedimensionale scans van de sculptuur) opgemaakt van het originele werk dat zal dienst doen als referentie en startpunt voor de toekomstige reconstructie. De volgende stappen naar een duurzame wederopbouw en verplaatsing van het kunstwerk omvatten het verfijnen van het productiebudget, de planning van het productietraject (bepaald door de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning) en een globale curatoriële aanpak voor het productieproces.

We zullen niet verzaken open te communiceren over de ontwikkeling van het traject en supporters en partners te betrekken bij de realisatie ervan.

David Lamelas, Quand le Ciel Bas et Lourd, 1992 Beeld door Jeroen Verrecht – Antwerpen, 15 March 2021

Lees ook deze open brief van M HKA-directeur Bart De Baere die een kort feitenoverzicht biedt van de geschiedenis en het verhaal achter de herlocatie van het kunstwerk.